REKRYTERING TEKNIK & INGENJÖR

flödesschema_original.jpg

En ingenjör eller teknikers främsta egenskap är oftast förmåga till problemlösning och ett praktiskt användbart sunt förnuft när det gäller komplicerade tekniska sammanhang.

Till detta brukar man också lägga till att en ingenjör eller tekniker absolut inte får göra fel när det gäller lösningar eller konstruktioner. Detta eftersom felaktiga beslut kan få allvarliga följder eller stora kostnader. 

 

Exempel på detta från USA där en betongbro byggdes och körbanorna visade sig inte mötas på samma nivå och bropelare fick rivas och gjutas om från början, till stora kostnader. Därför finner man i den bästa ”ingenjörsprofilen” ett visst mått av försiktighet som har att göra med att saker och ting måste göras korrekt och riktigt från första början.

 

Sedan kommer här den ”vilda variabeln” som i tillägg till det ovanstående avgör om en sådan rekrytering blir framgångsrik eller inte. Det har att göra med den sociala kompetensen eller hur väl den tekniskt kunnige personen passar in i gruppen och kan hantera kunder och leverantörer på ett socialt accepterat sätt. 

 

ARBETSMODELL OCH PRISER

 

Fast pris för helrekrytering, från ax till limpa, inklusive, resor, avrapportering och garanti, modul 1-6. Specialpris just nu 65 000 kr (exkl moms) fördelat enligt följande:

 

30 000 kr – fast grundkostnad för rekryteringsarbetet

35 000 kr – slutdebitering vid tillsättning av tjänsten

 

Ytterligare kostnad för search eller headhunting kan tillkomma vid speciellt svårtillsatta tjänster.

Annonseringskostnad ingår ej. Vi kan tillhandahålla prisvärda annonspaket för detta ändamål som i normalfallet ligger på ca 15 000 kr. Priset inkluderar 6 månaders garanti med uppföljning. Om ni mot förmodan inte skulle vara nöjda med nyanställningen görs rekryteringen om utan extra kostnad, förutom eventuell annonsering.

 

Modulerna kan även beställas separat eller i grupp. Olika kombinationer av moduler eller enskilda moduler såsom nr 7 kan offereras separat med hänsyn till varje enskilt fall. Modul nr 1 kan erbjudas kostnadsfritt.

1) Kundens övergripande behov?:  
          

 • Allmänt                                         

 • Specifikt 

 • Tips och råd
   

2) Skapa profilen:
 

 • Arbetsuppgifter 

 • Förväntningar 

 • Bakgrund/Erfarenheter 

 • Beskrivning av företaget 

 • Teknisk förståelse/kunskaper 

 • Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter

 • Relationsskapande förmåga 

 • Säljförmåga 

 • Drivkraft 

 • Känna branschen
   

3) Bestämma sökmetod (unikt för varje uppdrag):
 

 • Branscher
   

Val av nätverk:
 

 • Egna 

 • Övriga
   

Media:
 

 • Bred annonsering 

 • Lokal annonsering
   

4) Kandidatsökning:
 

 • Telefon 

 • Mail 

 • Möten 

 • Nätverk 

 • Sociala medier

 • Annonsering
   

5) Urval/presentation av kandidater:
 

 • Grovsållning och urval 

 • Kallande till intervju 

 • Produktivitetskontroll (tidigare resultat) 

 • Motivationscheck Djupintervju 

 • Testning

 • Kunskapstestning 

 • Referenstagning 

 • Återkoppling och rådgivning till kandidaten 

 • Skriftlig och muntlig avrapportering till företaget 

 • Rekommendation
   

6) Uppföljning:
 

 • Tips för inskolning och utvecklingsstrategi 

 • Garanti uppföljning inom 6 månader
   

7) Uppstart. Valfritt tillkommande steg:

 

 • Inskolning 

 • Coaching 

 • Utbildning/tränin

   

Öka lönsamheten med rätt Teknisk Säljare

Se Karismas specialavdelning och bifirma för rekrytering av Tekniska Säljare och Försäljningsingenjörer

Använd en "second-opinion" -bedömning när du rekryterar själv!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att hitta ny personal med rätt kompetens och personliga egenskaper på egen hand kan vara mycket svårt och tidskrävande. Vi hjälper dig med en "utomstående bedömning" av kvalificerade kandidater. Arbetet utförs snabbt, effektivt och professionellt.

Dolda faktorer som inte går att läsa i CV:t – när det gäller rekrytering teknik och ingenjör – kan i värsta fall innebära en misslyckad rekrytering med sammanlagda kostnader, förluster av kunder och annat besvär som snabbt kan uppgå till hundratusentals kronor.

 

Det kan vara svårt att säkert kunna lita på sin ”magkänsla” i slutet av en rekrytering när man skall fatta beslut om vilken person som skulle kunna vara den mest lämpade för tjänsten?

 

Karisma får bilden att klarna

Denna service inriktar sig på att ge en detaljerad bild av slutkandidaterna i en rekryteringsprocess. Kallas ”second opinion” eller kompletterande bedömning. Härigenom adderas den pusselbit som får bilden att klarna och gör beslutet lättare att fatta.

 

Det här ingår i vår second-opinion-bedömning

I sluttestning, inom rekrytering teknik & ingenjör, ingår produktivitetskontroll av personens förflutna – med andra ord kan personen få något gjort? Det ingår också en motivationscheck och personlighetstestning för att kolla upp den sociala kompetensen i förhållande till gruppen och kommande arbetsuppgifter.

Pris (exkl moms) 7 500 kr per intervjuad och testad person.

ima119614.jpg