Några praktiska tips! Nya regler från Arbetsmiljöverket den 31 mars
”Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.” Arbetsmiljöverket.


Ofta kan avdelningar inom den offentliga sektorn eller näringslivet vara överbelastade på grund av att de internt skapar byråkrati eller med andra ord onödiga jobb och störningar som egentligen inte bidrar till verksamhetens överlevnad.


Detta kan delvis bero på att personalen är outbildad, oklara mål och riktlinjer från ledningen eller rätt o slätt att man inte har rekryterat rätt person på rätt plats. Den allra värsta anledningen skulle kunna vara att ha rekryterat en psykotisk person som trycker ner andra personalmedlemmar och rent allmänt förstör verksamheten i både stort och smått. Sådana situationer orsakar i större eller mindre grad vantrivsel, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet.


Du tittar helt enkelt på hur du skulle kunna öka leveransen av produkter eller tjänster till era slutkunder så att de blir så nöjda som möjligt. Detta börjar med att finna vägar för att sälja mer till både nya och befintliga prospekts/ kunder. Se företaget som ett ”löpande band” där följden av handlingar från personalen steg för steg bygger upp den fulla produkten av ert företag som levereras i händerna på er kund. Exempel på en slutprodukt skulle kunna vara: ”En fullt fungerande och professionellt installerad bergvärmepump med en nöjd villaägare.”

När du rekryterar ny personal så tar du först hand om eventuella interna situationer och organisatoriska förändringar som kan hindra produktionen. Efter det så tillsätter du ny personal där du har en överbelastning på ”produktionslinjen” så att du på så sätt kan sälja och leverera mer till era kunder.


Allt som inte direkt eller indirekt bidrar till det som ni levererar till era kunder är i princip värdelöst ur företagets synpunkt. Alla pengar ett företag får in (i ett sunt ekonomiskt system) kommer från att man levererar något som kunden anser vara värdefullt från dennes synpunkt.


Även enkel artighet och kommunikation i samband med ett företags leverans av varor och tjänster kan vara av avgörande betydelse för hur nöjd kunden känner sig och kommer att uppfatta ert företag. När det gäller service jobb kan det ibland vara lika viktigt att prata väl med och vara intresserad av kunden som att leverera själva tjänsten.


Ett framgångsrikt företag med en bra arbetsmiljö börjar med att rekrytera rätt personal som passar in i gruppen, ledningen förser med bra riktlinjer och policy och ser sedan till att utbilda och coacha personalen så att de blir stabila gruppmedlemmar som vet hur man utför sin befattning!